Y cyngor a democratiaeth > Rhestr Bostio

Rhestr Bostio

Grŵp Rheoli Canol Tref Rhisga

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu. Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

To use this information as a mail merge in a Microsoft Word document, copy and paste all the names and addresses including the headings 'Name, Address1 etc' into a Word document. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Ffôn, Ffôn Symudol, E-bost
Cynghorydd Nigel George, Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, , CF82 7PG, 01443 864360, , nigelgeorge@caerphilly.gov.uk
Cynghorydd Ms Philippa Leonard, Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, , CF82 7PG, 07428 812954, , philippaleonard@caerphilly.gov.uk
Cynghorydd Bob Owen, Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, , CF82 7PG, , 07850 906044, bobowen@caerphilly.gov.uk
Cynghorydd Ms Arianna Leonard, Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, , CF82 7PG, 07873 144744, , ariannaleonard@caerphilly.gov.uk
Cynghorydd D. Tudor Davies, Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, , CF82 7PG, 01443 832169, , tudordavies@caerphilly.gov.uk
Cynghorydd Mrs Christine Forehead, Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, , CF82 7PG, 029 20868941, , christineforehead@caerphilly.gov.uk
Community Councillor C. Edwards, (Ni roddir cyfeiriad)
Community Councillor B. Hancock, (Ni roddir cyfeiriad)
Community Councillor D. Hobbs, (Ni roddir cyfeiriad)
Community Councillor M. Parker, (Ni roddir cyfeiriad)
Robert Campbell, (Ni roddir cyfeiriad)
Mr. G. James, (Ni roddir cyfeiriad)
Inspector James Neesam, (Ni roddir cyfeiriad)
Andrea Jones, (Ni roddir cyfeiriad)