Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cynhelir Cynhadledd Sefydlog (Maes Llafur Cytûn) Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Caerffili (CYSAG), 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 0
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 1
Cynghorydd Alan Collis 0
Cynghorydd Julian Simmonds 0
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 0
Cynghorydd John Taylor 2