Y cyngor a democratiaeth > Agenda and minutes

Agenda and minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

3.

Proses amgen ar gyfer gwirio trwyddedau gyrru'r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (‘DVLA’) ar-lein mewn perthynas â gyrwyr Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat. pdf icon PDF 144 KB