Y cyngor a democratiaeth > Agenda and minutes

Agenda and minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

3.

Diwygio Safon / Amodau Trwydded Cerbydau Hacnai a Cherbydau Hurio Preifat. pdf icon PDF 228 KB

4.

Cymeradwyo Lleoedd Seciwlar ar gyfer Gweinyddu Priodasau a Chofrestru Partneriaethau Sifil. pdf icon PDF 101 KB