Y cyngor a democratiaeth > Agenda and minutes

Agenda and minutes

Lleoliad: Clwb Golff Ridgeway, Mynydd Caerffili, Caerffili, CF83 1LY

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

3.

Cais ar gyfer cymeradwyaeth mangre fel lleoliad ar gyfer priodasau sifil a chofrestru partneriaethau sifil o dan Ddeddf Priodasau 1949 a Deddf Partneriaethau Sifil 2004 - Clwb Golff Ridgeway, Mynydd Caerffili, Caerffili, CF83 1LY. pdf icon PDF 2 MB