Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

     Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I dderbyn a nodi y cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Gweithgor Cangen Crymlyn - Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu ar 16eg Mehefin 2016. pdf icon PDF 165 KB

4.

I dderbyn diweddariad ar faterion sy'n ymwneud â'r Gamlas. pdf icon PDF 138 KB

5.

Diweddariad - Gwirfoddolwyr Prosiect Gwaith Dŵr (diweddariad ar lafar).

6.

Rhestr o Gyfarfodydd 2017 (rhestrir dyddiadau dros dro isod - dyddiadau terfynol i gael eu cadarnhau yn y cyfarfod):-

·         Dydd Iau 9fed Chwefror 2017 (10am)

·         Dydd Iau 22ain Mehefin 2017 (10am)

·         Dydd Iau 19eg Hydref 2017 (10am).