Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion..

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Ysgolion a Hamdden a gynhaliwyd ar 25ain Hydref 2017. pdf icon PDF 84 KB

4.

Materion yn Codi.

5.

Ymgynghoriad rhwng Undebau Llafur a Rheolwyr.

6.

Cydweithio.

7.

Unrhyw Fater Arall.

8.

Dyddiadau cyfarfodydd i ddod:-

Dydd Mercher, 18fed Ebrill 2018 a 2pm;

Dydd Mercher, 18fed Gorffennaf 2018 a 2pm;

Dydd Mercher, 25ain Hydref 2018 a 2pm.