Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I benodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd am y flwyddyn nesaf.

2.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I dderbyn a nodi y cofnodion canlynol:-

4.

Cynhaliwyd y Panel Grantiau i'r Sector Gwirfoddol ar 4 Mawrth 2020. pdf icon PDF 211 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol oddi wrth y Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol :-

5.

Ceisiadau am Gymorth Ariannol. pdf icon PDF 294 KB

Dogfennau ychwanegol: