Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Rhymni - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Grwp Gorchwyl Cartrefi Caerffili a gynhaliwyd ar 27 Mehefin 2019. pdf icon PDF 233 KB

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol: - 

4.

Cwynion, Sylwadau a Chanmoliaeth - Cartrefi Caerffili. pdf icon PDF 235 KB

5.

Amcanion Llesiant 2 A 3 - Adroddiad Perfformiad Diwedd Blwyddyn 2018/2019. pdf icon PDF 2 MB

*Os dymuna'r Aelod o Grŵp Gorchwyl Cartrefi Caerffili am yr adroddiad(au) wybodaeth uchod i gael eu dwyn ymlaen i'w trafod yn y cyfarfod, cysylltwch â Charlotte Evans ar 01443 864210, erbyn 10 a.m. ar ddydd Llun 9 Medi 2019.

 

6.

I dderbyn unrhyw geisiadau am eitem i'w chynnwys ar yr agenda nesaf sydd ar gael.