Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 16eg Medi 2020. pdf icon PDF 242 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:- 

4.

Rhif Cod - Eitem Ragarweiniol 20/0577/RET - 1 Kingswood Close, Hengoed CF82 7LU. pdf icon PDF 1 MB

5.

Rhif Cod 20/0517/COU - 1 Lon-y-Twyn, Caerffili CF83 1NW. pdf icon PDF 1 MB

6.

Rhif Cod 20/0634/COU - Y Fron, Mountain View, Pwll-y-pant, Caerffili CF83 3HW. pdf icon PDF 1 MB

7.

Rhif Cod 20/0636/COU - 17 Y Stryd Fawr, Rhymni, Tredegar NP22 5NB. pdf icon PDF 1 MB