Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Cyfarfod digidol - Trwy ‘Microsoft Teams’

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 9fed Medi 2020. pdf icon PDF 274 KB

Nodi- Blaenraglen Waith y Cabinet.

 

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 337 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt:-

 

5.

Taliadau Prydleswyr. pdf icon PDF 459 KB

6.

Fframwaith Strategol ar gyfer Adferiad. pdf icon PDF 392 KB

7.

COVID 19 - Fframwaith Adferiad Economaidd. pdf icon PDF 172 KB