Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Cyfarfod digidol - Trwy ‘Microsoft Teams’

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Diddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

Nodi- Blaenraglen Waith y Cabinet

.

3.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 101 KB

To receive and consider the following reports on which executive decisions are required: -

 

4.

Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gwent. pdf icon PDF 726 KB

5.

Ymateb cymunedol - Cysylltu'r Gymuned - cynllun cyfeillion pdf icon PDF 231 KB

6.

Strategaeth Addysg Heblaw yn yr Ysgol. pdf icon PDF 933 KB

7.

Dal i fyny gyda dysgu. pdf icon PDF 153 KB