Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Cyfarfod digidol - Trwy ‘Microsoft Teams

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 14eg Hydref 2020. pdf icon PDF 243 KB

Nodi- Blaenraglen Waith y Cabinet.

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 333 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt:-

 

5.

Gweithdrefnau Recriwtio Mwy Diogel a Pholisïau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). pdf icon PDF 201 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhyddid y Fwrdeistref - y Lleng Brydeinig Frenhinol. pdf icon PDF 220 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Trosglwyddo Asedau Cymunedol - Polisi a Phroses Drafft. pdf icon PDF 258 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Trwyddedau "Caffis Stryd". pdf icon PDF 239 KB

9.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2019/20. pdf icon PDF 291 KB

Dogfennau ychwanegol: