Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Cyfarfod digidol - Trwy ‘Microsoft Teams’

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 30ain Medi 2020. pdf icon PDF 239 KB

Nodi- Blaenraglen Waith y Cabinet.

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 338 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt:-

5.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol – Adroddiad Monitro a Gwella Blynddol 2018-2019. pdf icon PDF 245 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Gweithio Hyblyg. pdf icon PDF 214 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Trin Arian Parod. pdf icon PDF 199 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Gwasanaeth Arlwyo Heb Arian - Ysgolion. pdf icon PDF 201 KB

Dogfennau ychwanegol: