Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Cyfarfod digidol - Trwy ‘Microsoft Teams’

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Diddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 24 Mehefin 2020. pdf icon PDF 325 KB

4.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 1 Gorfennaf 2020. pdf icon PDF 251 KB

Nodi- Blaenraglen Waith y Cabinet.

 

5.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 108 KB

To receive and consider the following reports on which executive decisions are required: -

6.

Cryfhau TîmCaerffili. pdf icon PDF 214 KB

7.

Band B y Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif - y diweddaraf pdf icon PDF 164 KB

8.

Adeiladu Man Chwarae Newydd, Pontllan-fraith. pdf icon PDF 682 KB

9.

Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus - Rheoli Cwn ar Feysydd Chwaraeon pdf icon PDF 19 MB