Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Cyhoeddiadau’r Maer.

3.

I dderbyn deisebau o dan Reol Gweithdrefn 28(3).

4.

Cyflwyno Gwobrau.

5.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

6.

Cynhaliwyd Cyngor Arbennig ar 20 Chwefror 2020. pdf icon PDF 408 KB

7.

Cynhaliwyd y Cyngor ar 3 Mawrth 2020 pdf icon PDF 332 KB

8.

Cynhaliwyd Cyngor Arbennig ar 10fed Mawrth 2020 pdf icon PDF 216 KB

9.

Cynhaliwyd y Cyngor Blynyddol ar 3 Medi 2020. pdf icon PDF 260 KB

10.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10 (2).

I Arweinydd y Cyngor oddi wrth y Cynghorydd Graham Simmonds.

 

Sicrhau bod adroddiadau/asesiad perfformiad ar gael ar gyfer Aelodau Cabinet gwybodus a phrofiadol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

 

 

11.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(4).

Cwestiwn gan y Cynghorydd Kevin Etheridge i'r Aelod Cabinet dros Gyllid, Perfformiad a Gwasanaethau i Gwsmeriaid.

Gofyn i'r Aelod Cabinet am Berfformiad ydy hi'n credu bod adnoddau digonol ar waith yn yr Uned Wybodaeth i ddelio â cheisiadau yn yr amserlen benodol a ganiateir o dan y ddeddfwriaeth yn ystod y 4 mis diwethaf, ac a ellir diffinio'r adnoddau hyn wrth gyflawni'r terfynau amser.

 

To receive and consider the following reports: - 

12.

Hysbysiad o Gynnig i Adolygu'r Penderfyniad i Ddiffodd Goleuadau Stryd. pdf icon PDF 187 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Hysbysiad o Gynnig - Y Siarter Gweithleoedd 'Undod dros Ymraniad' pdf icon PDF 212 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol, Amcanion a Chamau Gweithredu 2020-2024. pdf icon PDF 354 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Nifer y Pwyllgorau Craffu. pdf icon PDF 196 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Penderfyniad Dirprwyedig sydd wedi'i bostio gan y Prif Weithredwr yn ystod Covid. pdf icon PDF 380 KB

17.

Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gwent. pdf icon PDF 191 KB

Dogfennau ychwanegol:

18.

Cynigion Datblygu Arloesol Cartrefi Caerffili - Llanfabon Drive, Tretomos; The Crescent, Trecenydd ac Ysgol Gyfun Oakdale. pdf icon PDF 193 KB

Dogfennau ychwanegol:

19.

Pleidleisiau - Cyngor 6 Hydref 2020 pdf icon PDF 186 KB

Dogfennau ychwanegol: